مهرسا عشق همیشگی بابا

دخترم

چشمها را که می بندم و تو را نقش میزنم در خیال، زیبا چشمِ خنده رویی میشوی که لذت داشتنت در بند بندِ وجودم جاری میشود. اینکه میگویم زیبا منظورم نه همین معیارهای چشمی آدمها که ذاتِ زیبایِ چشمها ست،چه ریز و چه درشت، چه رنگی و چه مشکی. زیبایی چشمهایِ تو برای من یعنی معصومیت خفته در نی نی اش! زیبایی چشمهایِ تو برای من یعنی نازِ هنگام نگاه کردنش، زیبایی چشمهایِ تو برای من یعنی درخشش وقتِ خوشحالی اش، زیبایی چشمهایِ تو برای من یعنی آرامشِ وقت خفتنش! خلاصه بگویمت زیباتر از همه خوب ها
20 آذر 1397

بدون عنوان

از وقتی آمده ای تقویم خانه مان به هم ریخته هر روز بهار را نشان می دهد ...
15 فروردين 1397

بدون عنوان

  بهار ؛ مي تواند نام تو باشد وقتي كه در همهمه يِ سبزِ دلم دوستت دارم هايت شكوفه می زنند ...
15 فروردين 1397